به گزارش «نود اقتصادی» طی سال ۱۳۹۸ ایران در مجموع ۲۹۶ میلیون دلار زعفران صادر کرده که نسبت به میزان صادرات سال ۹۷ کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در ۵ ماهه سال جاری نیز میزان صادرات زعفران ایران حدود ۶۷ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۱۲۳ میلیون دلاری ۵ماهه سال ۹۷ حکایت از کاهش ۴۵ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ نیز کاهش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است در بهترین شرایط طی سال ۱۳۹۱ میزان صادرات زعفران ایران ۴۱۸ میلیون دلار بوده که این میزان طی ۷ سال اخیر در هیج سالی تکرار نشده است.