به گزارش «نود اقتصادی»، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: براساس اعلام بانک مرکزی و آمار گمرک با کنار گذاشتن صادرات فرآورده های نفتی در مجموع صادرکنندگان غیر نفتی بخش خصوصی و دولتی، متعهد به بازگشت ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بوده اند که بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در هفته گذشته به سازمان توسعه تجارت ۱۷ میلیارد یورو از این مبلغ ارز هنوز به کشور بازنگشته است.