به گزارش «نود اقتصادی» میزان تولید سالانه آلومینیوم در کشورمان تا سال ۱۳۹۲ به ۳۴۹هزار تن رسیده بود که این میزان طی سال‌های اخیر با کاهش ۲۱ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۲۷۶ هزار تن رسیده است.

قابل ذکر است ایران از لحاظ منابع معدنی ظرفیت تولید سالانه ۱/۳ میلیون تن آلومینیم را دارد که تولید سال ۱۳۹۸ فقط معادل ۲۱ درصد ظرفیت بالقوه کشور است.