به گزارش «نود اقتصادی» آفریقای جنوبی با ۵۹ میلیون نفر جمعیت و ۳۵۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ازجمله کشورهای نسبتا توسعه یافته قاره آفریقا است.

بررسی آمار تجارت خارجی ایران و امارات با این کشور نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ در حالی صادرات امارات از ۸۸۱ میلیون دلار با رشد ۱۴۹ درصدی به ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار رسیده که طی این مدت صادرات ایران به این کشور آفریقایی تنها با رشد ۲ درصدی از ۴۵ به ۴۶ میلیون دلار افزایش یافته است.