به گزارش «نود اقتصادی» شاخص نسبت سرشمارفقر (نرخ فقر) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های سنجش فقر است که به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به تعداد کل افراد جامعه تعریف می‌شود.

براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری، در برخی مناطق روستایی استان سیستان‌وبلوچستان نرخ فقر بین ۷۵ تا ۹۰ درصد است. طبق این گزارش از ۲۰ منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، ۱۴ منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان، ۴ منطقه در استان کرمان، یک منطقه در استان فارس و یک منطقه نیز در استان خراسان جنوبی واقع شده است.


مناطق روستایی شهرستان مهرستان با نرخ فقر ۹۰ درصدی در رتبه اول، مناطق روستایی چابهار با نرخ ۸۸ درصدی در رتبه دوم و مناطق روستایی کنارک نیز با ۸۴ درصد در رتبه سوم قرار دارد.

بخوانید:درآمد بیش از ۲ میلیون روستانشین کشور ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است