به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای عملکرد صنعت بیمه نشان می‌دهد طی دوماهه اول سال جاری ۲۷ شرکت بیمه‌ای کشور ۸/۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی داشته‌اند.

در بین شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه دولتی ایران با ۲۸۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و سهم ۳۳ درصدی از بازار در رتبه اول قرار دارد. پس از این شرکت، شرکت بیمه‌ای آسیا با سهم ۱۰/۵ درصدی، دانا با ۸/۶ درصدی، پاسارگاد با ۷/۱ درصدی، معلم با ۶/۷ درصدی، البرز با ۴/۹ درصدی، پارسیان با ۴/۷ درصدی و کوثر با ۳/۹  درصدی در رتبه‌های دوم تا هشتم قرار دارند و در مجموع ۷۹/۳ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را هشت شرکت بیمه‌ای به خود اختصاص داده و سهم ۱۹ شرکت بیمه‌ای دیگر از کل بازار حدود ۲۰/۷ درصد است.