نوع قیمت
سکه بهار آزادی ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
سکه گرمی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
گرم طلای ۱۸ ۹,۸۳۰,۰۰۰
گرم طلای ۲۴ ۱۳,۱۰۷,۰۰۰
مثقال طلا ۴۲,۵۸۰,۰۰۰
انس طلادلار ۱,۸۰۵.۲۲
پلاتیندلار ۸۵۴.۵
انس نقرهدلار ۱۹.۰۵

منبع:تسنیم