به گزارش «نود اقتصادی»، پیروز حناچی، شهردار تهران اظهار داشت: طبیعتا اگر منابعی که اختصاص داده می‌شود همچون تسهیلات بانکی مربوط به مسکن، به شهرداری‌ها هم تخصیص داده شود و در کل حمایت و پشتیبانی کنند، به موضوع ساخت مسکن ورود می‌کنیم.

شهردار تهران افزود: ابزارهای این موضوع مثل همه جای دنیا در اختیار شهرداری هست، همچون صدور پروانه، زمین اختصاص یافته به این موضوع و حتی به جهت اجاره داری بعد از بهره برداری که معمولا توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.