به گزارش «نود اقتصادی»، ایرج رهبر رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از افزایش قیمت ارز نیست. به طورکلی مواد اولیه و کارخانه سازنده مصالح ساختمانی در کشور حضور دارد و اکثر این مصالح تولید داخلی است، بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیری در هزینه تمام شده آن ندارد.

وی بیان کرد: افزایش قیمت مصالح زمینه‌ساز افزایش قیمت ساخت واحد مسکونی است. مطابق محاسبات صورت گرفته پیش از افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح، قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نزدیک به ۳ میلیون تومان بود، با توجه به افزایش قیمت‌ مصالح، تاکنون محاسبه‌ای برای قیمت ساخت انجام نشده اما برآوردها خبر از افزایش ۰.۵ تا ۱ میلیون تومانی قیمت ساخت و رسیدن این رقم به ۳.۵ تا ۴ میلیون می‌دهد.