به گزارش «نود اقتصادی»، علی اکبر لبافی،‌ معاون وزیر اسبق کار اظهار داشت: ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند و نیاز به مراجعه حضوری برای کار ندارند. با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل و کارها در بستر فضای مجازی قابل انجام است در صورتی که زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم، کارکنان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به محل کار در کنار خانواده بمانند و از داخل خانه کارها را انجام بدهند.