به گزارش «نود اقتصادی» طبق داده‌های مرکز آمار ایران طی سال ۱۳۹۸ میزان درآمد سالانه خانوارهای شهری درحالی ۵۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بوده که این میزان برای خانوارهای روستایی کشور ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است.

به عبارتی دیگر طی سال گذشته خانوارهای شهری ۱/۸ برابر روستاییان درآمد داشته‌اند. همچنین بررسی داده‌های بلندمدت نیز نشان می‌دهد میزان نابرابری درآمد روستا-شهری از ۱/۶ برابر در سال ۱۳۸۴ به ۱/۷ برابر تا اوایل دولت روحانی رسیده بود که این میزان طی سه سال اخیر با رشد قابل توجهی حتی در سال ۱۳۹۷ به ۱/۹ برابر و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۱/۸ برابر رسیده است.