به گزارش «نود اقتصادی»، کمال اطهاری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بانک‌ها و مؤسسات مالی که بنا بوده با بانک سپه ادغام شوند، سرمایه‌هایشان را به‌جای اینکه صرف صنایع کنند به بخش مسکن بردند و در شرایطی که کسی معامله مسکن انجام نمی‌دهد، آن‌ها یک‌مرتبه بهای مسکن را افزایش دادند.