به گزارش‌«نود اقتصادی»، تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: هدف گذاری تورم دستوری نیست. آن چیزی که در بیانیه بانک مرکزی در خصوص چهارچوب هدف گذاری تورم تصریح شده به هیچ وجه چنین معنی ندارد که بانک مرکزی می خواهد دستوری نرخ تورم را کاهش دهد.

وی بیان کرد: در این بیانیه بیان شده که بانک مرکزی سعی خواهد کرد از طریق دستکاری دالان و کریدور نرخ سود، تورم را حول این هدفی که تعریف کرده قرار دهد، بنابراین مسئله دستور به هیچ وجه مطرح نیست. این طور نیست که دستور داده شود نرخ سود از فلان عدد به فلان عدد برسد بلکه می گوید با نرخ سود بازار بین بانکی (نرخ سیاستی) این کار را انجام می‌دهد.