به گزارش «نود اقتصادی»، در هفته‌های اخیر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شرکت‌های کارفرمای خود اعتراض دارند و می‌گویند نه تنها مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین برایشان واریز نشده، بلکه شرکت هیچ کمکی برای تهیه ماسک، دستکش و طلق صندلی راننده در شرایط شیوع ویروس کرونا نکرده است.

همچنین با توجه به افزایش قیمت بنزین و رکود شدید بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا و بدقولی وزارت کشور مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت بنزین و با توجه به تورم موجود در سال جدید و افزایش شدید قطعات و خدمات خودرو، نه تنها قیمت‌های سفرهای تاکسی‌های اینترنتی افزایش نداشته، بلکه کاهش قیمت‌ها نیز اتفاق افتاده است.

این در حالی است که رانندگان از امکاناتی همچون بیمه و سایر مزایا برخوردار نیستند و مقدار ۱.۵ درصد از قیمت سفر را علاوه بر حق کمیسیون ۱۵ درصدی، بابت عوارض شهرداری پرداخت می‌کنند.