به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری اظهار داشت: دولت پایه و مبنای حقوق کارگران را افزایش دهد. در حالی که حق مسکن باید به تمامی نیروهای کار اعم از زن، مرد، مجرد و متاهل پرداخت شود، اما برخی کارفرمایان از پرداخت آن سر می‌زنند. حال اگر حق مسکن حداقل ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، شاید تا حدودی رضایت کارگران را به همراه داشته باشد.