بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در خلال مهرماه سال گذشته تا واپسین روز سال ۹۸ دستکم ۲۲ مدیر میانی شرکت بیمه ایران دستخوش تغییر و تحول شده‌اند.

بعد از خداحافظی پر سروصدای پورکیانی از شرکت بیمه ایران، در حال حاضر مدیریت عاملی شرکت دولتی بیمه ایران را محمد رضایی برعهده دارد.

او از ۱۵ مهرماه سال گذشته با حکم دژپسند وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بیمه ایران منصوب و از دیماه سال گذشته هم به صورت رسمی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران شد. بیمه ایران صددرصد دولتی است.