به گزاش «نود اقتصادی»، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به یک میلیون وامی که از محل یارانه پرداخت خواهد شد، حداقل خط فقر در شهرهای کلانی همچون تهران معادل ۵ میلیون تومان است. اگر این خط فقر را در سایر استان‌ها در نظر بگیریم، خط فقر در هیچ کدام از این استان‌ها یک میلیون تومان نیست و بالای یک میلیون تا سه میلیون تومان است. با توجه به تورم، آیا این وام یک میلیونی برای کسانی که معیشت آن‌ها در خطر است، می‌تواند رفع نیاز کند؟

وی بیان کرد: در شرایطی که ویروسی کشنده در کشور شیوع پیدا کرده، نباید در اقدامات برای مقابله با پیامدهای اقتصادی به این توجه کرد که بر اثر آن تورم ایجاد می‌شود یا خیر، یا پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند یا خیر. در این مرحله باید سلامت جامعه در اولویت تمام تصمیم‌گیری‌ها باشد. محاسبات ایجاد تورم از طریق حمایت‌های اقتصادی کنار گذاشته شود زیرا، این تورم موقتی است و تورم بدون حضور ویروس کرونا معادل ۴۱.۲ درصد شده است.