به گزارش «نود اقتصادی»، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: طرح هدفمندی یارانه‌ها که از یک دهه پیش آغاز شد، می‌تواند نقش تثبیت‌کننده خودکار را برای اقتصاد ایفا کند. حال که خانوارها بخش قابل توجهی از درآمد خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده‌اند، افزایش یارانه نقدی برای دوره‌ای محدود می‌تواند خانوارها را در برابر این بیماری و اقتصاد را در برابر شوک منفی تقاضا محافظت کند؛ بدون آنکه اثرات شدیدی بر بودجه دولت و نظام بانکی داشته باشد.

 همچنین ایجاد فرآیندی برای شناسایی مشمولان دریافت یارانه‌ها که پویایی فقر (ورود و خروج خانوارها به محدوده فقر) را نیز شامل شود، می‌تواند علاوه بر تقویت نقش هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان تثبیت‌کننده خودکار، آن را به مکانیزمی برای مبارزه با فقر مطلق تبدیل کند.