به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد نیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی اظهار داشت: همان زمان که ترامپ از برجام خارج شد معلوم بود، این بازی برنده نخواهد داشت. همان زمان فرصت تصمیم گیری‎های اساسی برای کشور وجود داشت، اما کاری نشد. اگر برای سناریویی که در آن، درهای سیاست خارجی بسته میشد، آمادگی کسب میکردیم و سیاستگذار به داخل متمرکز میشد، می‌توانست نتایج خوبی بدست آورد.