به گزارش «نود اقتصادی»،حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در یادداشتی که برای «نود اقتصادی» ارسال کرده در خصوص دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول نوشت: ایران عضو IMF و در ردیف اولین‌های عضویت است و حق عضویت سالیانه را‌ مرتب پرداخت کرده است و ارتباط و روابط خوب و مناسبی داشته است و حق ایران است تا از دریافت وام بهره مند شود.

وی بیان کرد: دریافت وام های کشورهای عضو به مفهوم وابستگی و زیر یوغ صندوق بین المللی رفتن نیست، بلکه دریافت وام از صندوق به منزله مجوزی برای دریافت خطوط اعتباری از بانک های بین المللی‌ست و در این شرایط با وجود تحریم ها دریافت وام یک موفقیت برای ساختار مالی کشور است. هر چند متاسفانه صندوق تحت فشار آمریکا در چندین سال گذشته نتوانسته از امکاناتش بهره برداری داشته باشد.