به گزارش «نود اقتصادی»، حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن در سال جاری در صورت ادامه وضعیت کنونی اقتصاد کلان، محتمل است. اگر ویروس کرونا گسترش پیدا کند، ممکن است در کوتاه مدت شاهد اثر منفی در بازار مسکن باشیم اما قطعاً پس از آن مقطع که مدت زمان آن هنوز معلوم نیست نرخ ها بالا خواهد رفت.