به گزارش «نود اقتصادی»، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در بخش تجارت با اوراسیا بعد از انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی صادرات به کشورهای اوراسیا رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشته است اما از آنجا که پیش از این رشد تجاری حجم تجارت ما با این کشورها عدد بزرگی نبود رشد صادرات به این کشورها هم چندان ملموس نشد.