به گزارش «نود اقتصادی»، محمدصالحی رئیس انجمن پسته ایران اظهار داشت: چینی‌ها یکی از خریداران اصلی پسته ایران بودند و هرسال بعد از سال نوی چینی این محصول را خریداری می‌کردند اما با شیوع ویروس کرونا دیگر خریدی صورت نگرفت؛ در حالی که چین یک بازار خوب و مهم برای ما بود. از طرفی با بسته شدن مرزها براثر شیوع این ویروس در اروپا پسته لطمه زیای خورده و بسیاری از بارهای پسته پشت مرزها باقی مانده است.