به گزارش «نود اقتصادی»، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بورس ایران این روزها در تب سرد نقدینگی سرگردان می سوزد. آنچه رشد شاخص بورس در روزها و هفته های اخیر را نگران کننده تر ساخته؛ این واقعیت است که امروز بخش بزرگی از حباب قیمتی، با فشار جریان نقدینگی فعالان غیرحرفه ای، کم دانش و خرده پا شکل گرفته، که بعضاً حضوری گسترده، نسنجیده و احساساتی و پرخطری در بازی سبز و قرمز تابلوهای بازار سرمایه دارند.

وی بیان کرد: این موضوع از آن جهت یک تهدید جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است؛ که با ترکیدن حباب قیمت‌ها، موج بزرگی از مالباختگان کم اطلاع و فاقد بنیه اقتصادی جدی، می توانند یک موجی همچون بحران مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ایجاد کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان بخش خصوصی، همواره مدافع عدم مداخله غیرضروری دولت در نظم طبیعی بازار و اقتصاد، بوده و هستند؛ اما، وقتی این نظم طبیعی در آستانه خروج از دامنه تعادل‌های پایدار قرار می گیرد؛ این وظیفه ذاتی و طبیعی نهادهای تنظیم گر است؛ که با یک مداخله موثر و حساب شده، اما موقتی، بازار را در محدوده تعادل پایدار حفظ کنند؛ تا فرصت کافی برای تاثیرگذاری برنامه های پایدارساز میان مدت و دراز مدت فراهم آید.

حسین سلاح ورزی افزود: امروز بخش خصوصی، فعالان حرفه ای و مسئولیت شناس بازار سرمایه و صاحب نظران دلسوز اقتصاد ملی، چشم انتظار مداخله حساب شده و مسئولانه نهادهای حاکمیتی در روند بازار بورس، برای محافظت اقتصاد و جامعه ایران، در برابر مخاطرات خروج بازار سرمایه از محدوده تعادل پایدار هستند.