به گزارش‌«نود اقتصادی»، عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: متأسفانه باید بگویم کسادی بازار با شیوع کرونا تشدید شده و خرید تا حد قابل توجهی توسط مردم کاهش یافته است اما سازمان مالیاتی و بیمه اصلاً به این موضوعات توجهی نکرده و هر ماه پیگیر سررسید مبالغ خود هستند.

وی بیان کرد: از دولت درخواست می کنیم در این  شرایط حامی تولیدکنندگان بوده و فکری به حال هزینه های مالیاتی و بیمه کند، حتی بانک ها نیز پیگیر دریافت مبالغ خود از واحدهای تولیدی هستند.