بر اساس سندی که خبرنگار «نود اقتصادی» از صورت مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری استخراج کرده است، این شرکت دو واحد آپارتمان به مبلغ نزدیک به ۲۸/۶ میلیارد تومان در کشور امارات خریداری کرده است.

قابل ذکر است صندوق بازنشستگی کشوری با صدها شرکت زیرمجموعه خود، بازهم برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان خود، از کمک ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه سال آینده بهره خواهد برد.