بررسی خبرنگاران «نود اقتصادی» از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی یکسال اخیر شرکت‌های تولید سیگار ۶۹/۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند که در این بین دو شرکت با عاملیت خارجی‌ها یعنی شرکت BAT پارس و شرکت JTI پارس در مجموع ۷۸ درصد (۵۴/۶ میلیون دلار) ارز ۴۲۰۰ را بین هفت شرکت دریافت کرده‌اند.  

قابل ذکر است دو شرکت  BAT  پارس و  JTI پارس پس از برجام برای تولید سیگار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به جهت اینکه سیگار مشمول تحریم ‌های آمریکا نمی‌شد، درحال حاضر در ایران ماندگار شده و بخش قابل توجهی از بازار سیگار در برندهایی همچون دانهیل٬ کنت٬ پال‌مال، لاکی‌استرایک٬ کول، روتمنز، وینستون و کمل را در اختیار دارند.