به گزارش«نسیم آنلاین»حجم ذخایر نفت خام قابل استحصال ایران تا پایان سال 93، بالغ بر 175.4 میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز قابل استحصال کشور نیز تا پایان این سال در حدود ۳۳.۵ تریلیون متر مکعب برآورد شده است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در گزارشی، ذخایر نفت قابل استحصال کشف شده در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را حدود 87 میلیارد بشکه اعلام کرده و افزوده است: پس از پیروزی انقلاب، 88.4 میلیارد بشکه به حجم این ذخایر کشف شده افزوده و مجموع این ذخایر تا پایان سال 93 به 175.4 میلیارد بشکه بالغ شده است.
بر اساس این گزارش، از مجموع 88.4 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال کشف شده در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی مربوط به اکتشافات جدید و برخی مربوط به بازنگری در مطالعات و افزایش ذخایر بوده است؛ همچنین تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، میزان گاز باقیمانده قابل استحصال 14 تریلیون مترمکعب بوده که این رقم با افزایش اکتشافات به 33.5 تریلیون مترمکعب رسیده است.
تولید 44 میلیارد بشکه نفت در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی
گزارش معاونت وزارت نفت حاکی است: از ابتدای تولید نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی (حدود ۷۰ سال) در مجموع ۲۸ میلیارد بشکه نفت تولید شده؛ در حالی که از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال گذشته بیش از ۴۴ میلیارد بشکه نفت در کشور تولید شده است. کل تولید انباشتی میعانات گازی کشور نیز تا پایان سال 93 نیز حدود ۸.۴۸ میلیارد بشکه بوده که قسمت عمده آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی تولید شده است.
این گزارش با اشاره به این موضوع که اکثر میدانهای بزرگ گازی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشف شده اند، ادامه داده است: درحالی که تمام گازهای همراه نفت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سوزانده می شده است، پس از پیروزی انقلاب با احداث و بهره برداری از طرحهای مختلف NGL و جمع آوری گازهای همراه، از میزان فلرینگ کاسته شده  است.

تعداد دکلهای حفاری ملکی ایران از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش وزارت نفت است که بر مبنای آن، تعداد این دکلها پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته است و تفاوت عمده حفاری قبل و بعد از انقلاب به استفاده از تکنولوژیهای جدید و حفر چاههای افقی عمیق تر و کشف لایه های زیرین نسبت به مخازن اکتشافی قبل از انقلاب مربوط می شود.