مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد:گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان سالانه 660 میلیون دلار صرفه جویی از طریق جایگزینی گاز با سوختهای مایع به همراه خواهد داشت.

حسن منتظر تربتی در آیین امضای قرارداد گازرسانی به این استان گفت: هزینه این پروژه 1.8 میلیارد دلار برآورد شده است که با توجه به جایگزینی گاز با سوختهای مایع طی سه سال قابل بازگشت است.

حسن منتظر تربتی افزود: این پروژه با هدف گازرسانی به شهرهای زاهدان، زابل، خاش و چابهار همچنین نیروگاههای استان اجرا می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون خط هفتم سراسری به طول 907 کیلومتر از پارس جنوبی تا ایرانشهر با هزینه یک هزار و 730 میلیارد تومان اجرا شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در مجموع 950 کیلومتر خط لوله و شبکه تغذیه و توزیع در شهرهای یادشده اجرا می شود.

تربتی تاکید کرد: این پروژه به روش بی او تی و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی طی دو سال اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: در حال حاضر 400 هزار تن ورق مورد نیاز این پروژه تهیه شده و به شرکتهای لوله ساز تحویل شده است.

تربتی تصریح کرد: در پروژه گازرسانی به زاهدان هم اکنون 340 کیلومتر مسیرسازی صورت گرفته و لوله های مورد نیاز برای 52 کیلومتر از این مسیر نیز تهیه و 25 کیلومتر نیز از آن جوشکاری شده است.

وی ادامه داد: مسیرسازی 180 کیلومتر از خط لوله ایرانشهر به زاهدان و طراحی سایر خطوط نیز انجام شده که با امضای قرارداد شاهد تسریع در اجرای پروژه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد: با گازرسانی به نیروگاههای استان از مصرف سالانه 1.4 میلیارد لیتر نفتگاز و 550 میلیون لیتر نفت کوره جلوگیری می شود.