به گزارش «نسیم»،افزایش مصرف گاز در شرایطی صورت گرفته که گفته می‌شود دمای هوای آبانماه امسال مشابه دمای دی ماه پارسال بوده و بر اساس پیش بینی‌های هوا‌شناسی، دمای هوا تا چند روز آینده در استانهای شمال، شمال غرب و غرب کشور به زیر صفر می‌رسد. افزایش مصرف گاز طی روزهای اخیر در حالی صورت گرفته که شرکت گاز پیش‌تر از مشترکان درخواست کرده بود که در استفاده از گاز صرفه جویی کنند.