ابراهیم عباسی در گفتگو با «نسیم» افزود: هر اندازه ایران بتواند یک اتحادیه را ایجاد و مجموعه‌ای از کشورهای اسلامی، آسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین را در آن بگنجاند که بتوانند تجارتی را با پول ملی خود انجام دهند و تجار برای خرید کالاها موردنظر خود با مشکل روبه رو نشوند ،می‌تواند با کمک پیمان پولی دوجانبه و یا چند جانبه آثار منفی تحریم بر بانک‌ها را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: پیمان های پولی بین ایران و کشوری دیگر زمانی مفید است که بتوان تمامی اجناس تجاری را از کشور طرف پیمان تهیه کرد، البته آن کشور باید تولیدکننده باشد و یا به نوعی محدودیت در نوع کالاهای موردنیاز ما را نداشته باشد.

عضو هیأت مدیره دانشگاه الزهرا ادامه داد: کشور طرف پیمان به اندازه‌ای اقتصاد قوی داشته باشد که از بستن پیمان با ما مورد تحریم جامعه بین‌الملل قرار نگیرد و هر اندازه سایز اقتصاد آن بزرگ باشد کمک بیشتری خواهد کرد.

وی تشریح کرد: پیمان پولی دوجانبه حسنی که دارد تقاضای ما به دلار را کاهش می‌دهد و می‌توان مقداری از مطالبات پولی خود را از طریق شرکت‌ها و بانک‌های آن کشور انجام بدهیم و اگر اتفاقی هم بیفتتد، بانک‌های داخلی دچار مشکل نمی‌شوند.

عباسی تبیین‌کرد: باید با کشوری پیمان دوجانبه پولی ببندیم که اگر نقل و انتقال ارزی از طریق بانک آن کشور صورت گرفت دچار مشکل نشویم.