به گزارش خبرنگار ‌«نسیم»، دکتر حسن عباسی، رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز در برنامه راز گفت: ایران چرا عضو پیمان بریکس نیست؟

وی با اشاره به اینکه باید در اقتصاد مقاومتی از دلار فاصله گرفت، افزود: دلار به مثابه حبابی است که هرکشوری که اقتصادش متکی به آن شود حتما متلاشی خواهد شد.

رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز گفت: در جنگ اقتصادی هم مانند جنگ تحمیلی نباید لزوما به سراغ متخصصین نظری این حوزه برویم، حتما در این جنگ هم جوانان گمنامی پیدا می‌شوند که می‌شود فرماندهی یگانی را به آنها سپرد.

دکتر حسن عباسی گفت: تعجب میکنم صدای علما درباره ربوی بودن اقتصاد ما چرا انعکاس پیدا نمی‌کند.