به گزارش «نود اقتصادی»، روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب که گویا از یک اتاق فکر واحد خط می‌گیرند، در یک هماهنگی مسبوق به سابقه، با تیترهای مشابهی همچون «سرگیجه تورم» آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره نرخ تورم را زیر سوال برده‌اند.

روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب که از افشای رکوردزنی دولت روحانی در نرخ تورم ناراضی هستند، در روزهای اخیر سیاست خود را زیر سوال بردن آمارهای اعلامی درباره عملکرد دولت روحانی قرار داده‌اند؛ غافل از آن که آمارهای تورمی که از عملکرد دولت روحانی منتشرشده، تماما در زمان همان دولت محاسبه شده بود اما برای عدم اطلاع افکار عمومی از آن فاجعه، سانسور شده بود و اکنون دولت سیزدهم فقط این آمارهای سانسورشده را منتشر کرده است.