اخبار شرکتها-میانگین رشد ترازنامه بانک گردشگری در بهار 1401 از رعایت کامل مقررات بانک مرکزی در مورد دستورالعمل رشد دارایی‌ها ی بانکی خبر می دهد. 
میانگین رشد ماهانه دارایی یا همان رشد ترازنامه بانک گردشگری  در سه ماه نخست امسال در حالی به 1.65 درصد رسید که به طور میانگین در دوره مذکور 2 درصد فضا برای رشد داشته است.
بانک گردشگری بیش از یک سال است که مطابق محاسبات بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه از حد مجاز خود تخطی 
 نداشته است . همچنین بررسی نمودارهای ترازنامه بانک گردشگری نشان می دهد که طی مدت مذکور ، درصد تخطی همواره صفر بوده است .
بر همین اساس بود که بانک گردشگری توانست با دریافت مجوز از بانک مرکزی ،نسبت به برگزاری به موقع مجمع عمومی سالانه اقدام کند.
بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را به منزله رشد خلق پول توسط آنها می داند و معتقد است برای مهار نقدینگی باید رشد آن مطابق دستورالعمل اعلامی کنترل شود. 
منظور از رشد ترازنامه، افزایش مانده اقلام  سمت راست ترازنامه  در سرفصل های مشمول اعلامی است که شامل خالص تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، خالص دارایی ثابت و مواردی از این دست می شود.