به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که کشورمان ایران در یک منطقه نیمه‌خشک کره‌زمین واقع شده و خشکسالی‌های پی‌درپی رمقی را برای محیط‌زیست کشورمان نگذاشته است، اما طبق آمارهای گمرک ایران، در ۴ماهه نخست سال جاری کشورمان ۱۴۷۵ تُن زغال به کشورهای مختلف ازجمله روسیه، ترکیه، افغانستان و کشورهای عربی صادر کرده است.