به گزارش «نود اقتصادی»، براساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران، بیش از ۸۳ درصد از ارزش دلاری اقلام واداتی کشور مربوط به اقلام زراعی است.

همچنین ارزش دلاری ۵ قلم از اقلام زراعی وارداتی کشور در سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار بوده که شامل ۳/۳ میلیارد دلار واردات ذرت دامی، ۲/۷ میلیارد دلار روغن، ۲/۵ میلیارد دلار گندم، ۱/۴ میلیارد دلار سویا تراریخته و ۱/۳ میلیارد دلار نیز کنجاله سویا بوده است.


 

خبرنگار: صادق قدک