به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات گزارش ماهانه فعالیت کارخانجات پارس الکتریک، این شرکت در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵۹۱۱ دستگاه انواع تلویزیون تولید کرده که نسبت به تولید ۹۵۱۲ دستگاهی سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۷/۹ درصدی داشته است. قابل ذکر است شستا از بزرگترین سهامداران پارس الکتریک است.