به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه تغییرات قیمت مصالح ساختمانی و قیمت مسکن طی سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در دوره دولت روحانی رشد قیمت مسکن بسیار بالاتر از رشد قیمت مصالح ساختمانی بوده است؛ به طوری‌که در این مدت درحالی رشد قیمت مسکن ۸۱۷ درصد بوده که میانگین رشد قیمت مصالح ساختمانی منتخب ۵۸۸ درصد بوده است. البته برخی اقلام مصالح ساختمانی افزایش ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی هم داشته‌اند اما درمجموع مسکن رکورددار رشد قیمت بوده است.