اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، تمامی زائران حرم امام خمینی (ره) در سال 1401 تحت پوشش خدمات بیمه حوادث، عمر و مسوولیت بیمه البرز قرار دارند.

براین اساس، تمامی زائران ارگان‌ها، نهادهای رسمی و غیررسمی، هیات‌های مذهبی و مردمی که به صورت کاروان و با تایید ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم ارتحال در این رویداد مذهبی شرکت دارند از دهم تا بیستم خرداد، تحت پوشش خدمات بیمه‌ای خواهند بود.