اخبار شرکتها-حجت الله عبدالملکی، وزیر کار با تمجید از عملکرد شرکت ملی نفتکش بیان کرد: این شرکت را با استفاده از بانک های زیر مجموعه، در راستای داخلی‌سازی کشتی های نفتکش، حمایت می‌کنیم. 

شرکت ملی نفتکش در ماه‌های اخیر دستاوردهای خوبی از جمله دو برابر شدن حمل نفت توسط ناوگان این شرکت داشته است.