به گزارش «نود اقتصادی» طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درحالی‌که کارشناسان سللامت نسبت به کم‌تحرکی شدید در بین کارگران و کارمندان ایرانی هشدار می‌دهند، اما نهادهای دولتی و حاکمیتی ۹۲ درصد از ظرفیت اماکن ورزشی خود را در اختیار عموم مردم و به‌ویژه کارگران و کارمندان نمی‌گذارند و تنها ۸ درصد از ظرفیت اماکن ورزشی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در اختیار مردم قرار گرفته است.

خبرنگار: سعید علی‌مراد‌زاده