ببینید: رئیس فعلی ایمیدرو واگذاری‌های مشکل دار را از زمان دولت روحانی کلید زد