به گزارش «نود اقتصادی»، محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات انرژی وزارت نفت اظهار داشت: در سال‌های گذشته، متاسفانه در کشور استراتژی برای صنعت نفت، تولید و صادرات آن نداشتیم. در گذشته مقامات مسئول سند استراتژی انرژی را تدوین کردند اما برنامه‌هایی که در این سند وجود دارد تماما آمال و آرزوست. 

وی بیان کرد: نگاه ما باید متوجه ظرفیت صادراتی باشد و اکنون باید به جای برنامه‌های سنتی برای فروختن نفت بازارسازی کنیم. متاسفانه این مسئله در صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایط تحریم در حال از دست دادن ظرفیت‌های بازار صادراتی هستیم.