به گزارش «نود اقتصادی»، محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تورم ناشی از سیاست مردمی‌سازی یارانه کالاهای اساسی در حد ۷٫۹ درصد باشد، یارانه پرداختی دولت، بیش از جبران هزینه ۹ دهک خانوارها خواهد بود.

با افزایش ۷٫۹ درصدی تورم کل کشور در اثر اصلاح ارز کالاهای اساسی ، هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ۹ دهک جامعه،‌کمتر از میزان یارانه‌ای که دریافت می‌کنند افزایش می‌یابد.

البته این محاسبه صرفا درباره تورم ناشی از سیاست اصلاح ارز کالاهای اساسی است و تورم ساختاری فعلی را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر اکنون تورم ۴۰ درصد باشد و تورم ناشی از اصلاح ارز کالاهای اساسی هم ۷٫۹ درصد بر این تورم بیفزاید و تا پایان سال نرخ تورم کشور به ۴۷٫۹ درصد برسد، هزینه‌های اضافه‌شده بر عموم خانوارها کمتر از رقم یارانه‌ای است که در طول سال دریافت می‌کنند.

منبع: ایرنا