به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا فرزین، اقتصاددان اظهار داشت: یکی از شاخص‌های شناسایی افراد برای گرفتن کمک معیشتی از دولت، درآمد ثابت افراد است. یکی دیگر از معیارها خودرو و ارزش آن است. یکی دیگر از معیارها میزان خرید از سیستم شاپرک است و شاخص دیگر حساب بانکی آنهاست که چند معیار دارد، از جمله میزان پولی که واریز شده، برداشت شده، سودی که دریافت کردند که بر اساس آن مردم دهک بندی شده اند.

وی بیان کرد: طرح اصلاح ارز ترجیحی، نقدینگی ایجاد نمی کند شما ارز ۴۲۰۰ به مردم می دادی، ارز ۴۲۰۰ را حالا می فروشی، پولش را از مردم می گیری و بر می‌گردانی به مردم، نقدینگی جدیدی ایجاد نمی کند.