به گزارش «نود اقتصادی»، با وجود قرار گرفتن قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد ۱۰ ساله اتاق بازرگانی در دستور هفتگی مجلس برای چهارمین بار در سه ماه گذشته، این بار هم فرصتی برای ارائه این گزارش فراهم نشد.

پیش از این قرائت این گزارش سه بار دیگر هم در دستور جلسات هفتگی مجلس قرار داده شده بود که هیات رئیسه فرصتی برای ارائه این گزارش اختصاص نداده بود.

قرائت این گزارش از این جهت حائز اهمیت است که بعد از آن از نمایندگان مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی رای گرفته می‌شود.

گفته می‌شود هیات رئیسه اتاق بازرگانی بارها در ماه‌های اخیر از طریق لابی با برخی نمایندگان مجلس جلوی به جریان افتادن تحقیق و تفحص از اتاق را گرفته است و شخص رئیس اتاق بارها در این زمینه با نمایندگان مجلس جلسه برگزار کرده است.