اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی بیمه ملت؛ سازمان مدیریت صنعتی برای بیست و چهارمین سال متوالی، رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را بر اساس صورت‌های سال مالی 1399 تهیه کرده است که در این میان، نام بیمه ملت در میان 10 رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای می‌درخشد.

بر اساس این گزارش، شاخص‌های مورد استفاده در رتبه‌بندیIMI-100   با توجه به وجود انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها، بر اساس رقم فروش این شرکت‌ها، لحاظ شده است.

هدف سازمان مدیریت صنعتی از شناسایی، آرایش و تهیه فهرست 500 شرکت بزرگ کشور، در کنار یکدیگر، ارائه تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه‌های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت‌های اقتصادی مختلف است.

پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه‌های اقتصادی و در پی آن، کل اقتصاد کشور در گروی شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های کشور است و از آنجایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار هستند، در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه‌ای فراهم می‌شود که می‌تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه شود.

تاکید می‌شود تغییر رتبه فروش شرکت‌های فهرست صد شرکت برتر ایران طی چهارسال اخیر، معیار اصلی در انتخاب شرکت‌های پیشرو به شمار می‌رود که  پس از انتخاب شرکت‌های پیشرو، شرکت‌ها و همچنین براساس سه معیار وجود اطلاعات شرکت در رتبه‌بندی IMI-100 برای حداقل ۳ سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان ده نبودن شرکت پالایش تعیین  در نهایت به فعالان اقتصادی و عموم مردم معرفی  می‌شوند.