به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در ۹ماهه نخست امسال رقم درآمد مالیاتی دولت از نقل‌ و انتقال سهام در بورس و فرابورس، حدود ۴ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به درآمد ۱۳ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومانی ۹ماهه ۱۳۹۹ کاهش ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. 

قابل ذکر است در سال آینده دولت ۱۰ هزار  میلیارد تومان مالیات از محل نقل‌و انتقال سهام در بورس و فرابورس پیش‌بینی کرده که قرار است کل  این مبلغ به صندوق تثبیت بورس اختصاص یابد.