به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۲ (یک هزار و هشتصد و چهل و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۴۲

۷.۲۰

۰.۳۹

09:00

۱,۸۳۵

-۰.۸۰

-۰.۰۵

روز قبل

۱,۸۳۶

-۵.۶۰

-۰.۳۱

۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۷۰۰ تومان کاهش، ۱,۲۴۱,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و یک هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۴۱,۸۰۰

-۳,۷۰۰

-۰.۳

11:32

۱,۲۴۵,۵۰۰

۱۵,۲۰۰

۱.۲۲

روز قبل

۱,۲۳۰,۳۰۰

۱۶,۹۰۰

۱.۳۷

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۷۹,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۲۵,۲۶۴ (بیست و پنج هزار و دویست و شصت و چهار ) تومان به ۲۵,۲۷۵ (بیست و پنج هزار و دویست و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۲۷۵

۱۱

۰.۰۴

11:31

۲۵,۲۶۴

-۲۰۴

-۰.۸۱

روز قبل

۲۵,۴۶۸

-۸۴

-۰.۳۳

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۶۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۸۰ (هفت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,515,000 (دوازده میلیون و پانصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۵۱۵,۰۰۰

-۶۵,۰۰۰

-۰.۵۲

11:30

۱۲,۵۸۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰.۴۷

روز قبل

۱۲,۵۲۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰

۱.۲۳

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۸۷۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۷۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳

11:33

۶,۸۹۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۰.۵۸

روز قبل

۶,۸۵۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱.۷۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۸۳,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد