به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و دلار و کاهش قیمت سکه است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۶ (یک هزار و هشتصد و سی و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۳۶

-۵.۶۰

-۰.۳۱

06:00

۱,۸۴۱

-۱.۱۰

-۰.۰۶

روز قبل

۱,۸۴۲

-۰.۶۰

-۰.۰۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۶۰۰ تومان افزایش، ۱,۲۲۴,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۲۴,۱۰۰

۸,۶۰۰

۰.۷

11:31

۱,۲۱۵,۵۰۰

۱۲,۰۰۰

۰.۹۸

۲ روز پیش

۱,۲۰۳,۵۰۰

۱۵,۲۰۰

۱.۲۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۹۹۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و نود ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۲ درصدی، از ۲۵,۴۴۹ (بیست و پنج هزار و چهارصد و چهل و نه ) تومان به ۲۵,۴۱۹ (بیست و پنج هزار و چهارصد و نوزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۴۱۹

-۳۰

-۰.۱۲

11:30

۲۵,۴۴۹

۱۶۱

۰.۶۳

۲ روز پیش

۲۵,۲۸۸

۱

۰

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۳۱,۶۲۱ (سی و یک هزار و ششصد و بیست و یک ) تومان به ۳۱,۸۰۲ (سی و یک هزار و هشتصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۰۲

۱۸۱

۰.۵۶

11:20

۳۱,۶۲۱

-۵۷

-۰.۱۹

۲ روز پیش

۳۱,۶۷۸

۱۱۴

۰.۳۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۸ تومان افزایش، ۳۸,۱۳۳ (سی و هشت هزار و یکصد و سی و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۱۳۳

۲۰۸

۰.۵۴

11:20

۳۷,۹۲۵

-۱۶۶.۰۰

-۰.۴۴

۲ روز پیش

۳۸,۰۹۱

۳۷۵

۰.۹۸

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۶۲۰ (هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۴۲۵ (بیست و دو هزار و چهارصد و بیست و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,405,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۴۰۵,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۰۹

11:29

۱۲,۴۱۵,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۰.۷۲

۲ روز پیش

۱۲,۳۲۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۰.۷۷

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۷۳۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳

11:31

۶,۷۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۴

۲ روز پیش

۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۲.۲۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۸۰۵,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد